Pejzaże/Landscapes


Zdjęcia z tej serii są robione podczas moich podróży po Polsce, Włoszech i Francji. To bardzo długi proces. Do serii dodaję się tylko jedno lub dwa ujęcia z każdej wycieczki. Szukam miejsca, które będzie emanowało łagodnością i spokojem. Zwykle znajduję to w pobliżu wody i niewysokich gór.

Mistrzowie Zen powiadają:  Powinnaś spędzać w naturze 20 minut dziennie. Chyba że jesteś zajęta. Wtedy powinnaś godzinę dziennie.

 

Photos from the series are taken during my trips around Poland, Italy and Frnace. It’s a very lengthy process. Only one or two photos from a trip are added to the series. I am seeking for a place that will ooze mildness or splendour. I usually find it in the vicinity of water and not-so-tall mountains.

Zen masters say: You should spend 20 minutes a day communing with nature, unless you are busy. If so, you should soak up nature for an hour.