Joanna Szpak Ostachowska (1976), fotografka, aktywistka, animatorka, ogrodniczka.

Absolwentka polonistyki i animacji kultury Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Program Mentorski Sputnik Photos (2019/2020).

Uczestniczka kolektywu Enough Photos.

Autorka książki fotograficznej Chwasty.

Laureatka sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie (2020).

Jej prace prezentowano w Galerii Miejskiej „Ratusz” w Zamościu (2021), na Photo Art Festival w Bielsku-Białej (2019) i w ramach akcji „Wystaw się w CSW” (CSW Toruń, 2015).

Laureatka konkursu IGPOTY (2017) oraz „Miejsca codzienności” Galerii Arsenał i Ostrov (2019). Publikuje w prasie (Warsaw Insider, Ładne Bebe, Vege, Szeroki Kadr).

Fotografuje przestrzeń miejską oraz rośliny, bliski jej jest antropologiczny aspekt wizualności. Mieszka w Warszawie.

 

*Autoportret domniemany

Joanna Szpak Ostachowska (1976), photographer, activist, animator, gardener.

A graduate of Polish studies and culture animation at the University of Warsaw.

Completed the Sputnik Photos Mentoring Program (2019/2020).

Participant of the Enough Photos collective.

Author of the “Weeds” photo book.

Winner of the ShowOFF section of Krakow Photomonth (2020).

Her works were presented at the City Gallery “Ratusz” in Zamość (2021), at Photo Art Festival in Bielsko-Biała (2019) and as part of the “Exhibit at the Center for Contemporary Art” (CSW Toruń, 2015).

Winner of the IGPOTY competition (2017) and “Places of everyday life” in Galeria Arsenał and Ostrov (2019).

She publishes in the press (Warsaw Insider, Ładne Bebe, Vege, Szeroki Kadr).

She photographs urban spaces and plants, and is close to the anthropological aspect of visuality. Lives in Warsaw.

 

*Presumptive self-portrait