Pejzaże/Landscapes


Zdjęcia z tej serii są robione podczas moich podróży po Polsce, Włoszech i Francji. To bardzo długi proces. Do serii dodaję się tylko jedno lub dwa ujęcia z każdej wycieczki. Szukam miejsca, które będzie emanowało łagodnością i spokojem. Zwykle znajduję to w pobliżu wody i niewysokich gór.

Mistrzowie Zen powiadają:  Powinnaś spędzać w naturze 20 minut dziennie. Chyba że jesteś zajęta. Wtedy powinnaś godzinę dziennie.

“Pięknie, po prostu pięknie. Serce rośnie. Oryginalne podejście do krajobrazu jako malarskiej impresji, w której klarowność reprodukcji rzeczywistości i szczegółowość zarejestrowanych na zdjęciu detali są nie tyle drugorzędne, ile wręcz niepożądane. Ryzyko, które się opłaciło. (…)  Zestawienie abstrakcyjny obraz plus bardzo konkretny (acz zwięzły) podpis znakomicie się tu sprawdziło. Nadesłane prace to również dobry przykład porządnej edycji materiału – oglądamy zdjęcia spójne wizualnie, lecz na tyle różnorodne, by nie zanudzić widza. Brawo!” – portal Szerok Kadr, “Inspiracje”

 

Photos from the series are taken during my trips around Poland, Italy and Frnace. It’s a very lengthy process. Only one or two photos from a trip are added to the series. I am seeking for a place that will ooze mildness or splendour. I usually find it in the vicinity of water and not-so-tall mountains.

Zen masters say: You should spend 20 minutes a day communing with nature, unless you are busy. If so, you should soak up nature for an hour.

“Beautiful!. The heart grows. An original approach to landscape as a painterly impression, in which the clarity of the reproduction of reality and the detail of the details recorded in the photo are not so much secondary, but undesirable. A risk that has paid off. (…) An abstract image plus a very specific (but brief) caption turned out to be a great success here. The submitted works are also a good example of decent editing of the material – we see visually coherent photos, but diverse enough not to bore the viewer. Bravo! ” –  Szerok Kadr, “Inspiracje”