Neapol/Naples


Czy znam to miasto?

Raczej nie. Cały czas jestem turystką, która widzi tylko, to, co na wierzchu. Bez języka trudno wejść na głębszy poziom.

Czy uwielbiam tam być?
Oczywiście, choć nie bardzo to rozumiem. Ten bajzel, hałas, napięcie, unoszący się w powietrzu kilkusetletni upadek…

Fascynujące i trudne miasto. Jak lawa.

 

Do I know this city?

Probably not. I am a tourist all the time who can only see what is on top. Without language, it is difficult to go to a deeper level.

Do I love being there?

Of course, though I don’t really understand it. This mess, noise, tension, hundreds of years of collapse floating in the air …

A fascinating and difficult city. Like lava.